Бароко доба: Неприпустима назва — Вікіпедія

Бароко як доба й художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки

Тема.  Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки.  

Мета: розкрити особливості бароко як літературного напряму, показати багатство художніх  надбань бароко; формувати цілісний світогляд восьмикласників; розвивати навички характеристики художнього напряму; пробуджувати інтерес до мистецтва бароко; виховувати шанобливе ставлення до творів мистецтва.

Педагогічна технологія: технологія розвитку критичного мислення учнів.

Методи і прийоми: дослідницький, компаративний; бесіда, робота з ілюстрованим матеріалом.

Хід уроку

Хто не вміє вразити  читача,

 той не має права називатися поетом.

Джамбаттіста

  Маріно

І. Організаційний момент. Привітання. Перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.     Бесіда.

—        Як називається поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення?

—   Які етапи всесвітнього літературного процесу ми вже розглянули у 8 класі?

—         Чи можна стверджувати, що мистецтво античності, Відродження було загальноєвропейським?

— що вам відомо про бароко із уроків мистецтва?

ПІ. Основний зміст уроку.

1.     Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

2.     Вступне слово вчителя.  

Англійський поет Джон Донн порівняв свою епоху зі страшною морською бурею. ХVІІ ст.— трагічний час в історії Європи, коли палали війни й вибухали революції. Де ж шукати пересічній людині душевні сили і моральну опору, кому вірити? Усе більше людей зневірювалось. Саме про цю добу ми сьогодні розпочнемо розмову й ознайомимося з її характерними рисами. Основні запитання, на які ми сьогодні шукатимемо відповіді:

1. Що таке бароко?

2. Якими є характерні особливості доби бароко?

3. Якими є визначальні ознаки епохи бароко?

4. Якими були загальні прояви стилю бароко в культурі?

5. У чому полягають особливості проявів стилю бароко в літературі?

6. Як стиль бароко відобразився в українській культурі?

 

Філософи ХVІІ ст. переконували: Бог подарував людині розум і серце. Людина повинна осягнути навколишній світ, такий привабливий, загадковий і прекрасний, але при цьому вона повинна покладатися лише на себе. І людина захотіла зрозуміти закони світобудови, покластися на власний досвід. В історії людства розпочалася нова доба, сповнена протиріч, суперечливих думок та почуттів — бароко.

                   Ось таким було XVII ст. З одного боку, роботи митців засвідчили кризу ренесансних уявлень про людину, про гармонійність світу, а з з іншого — діячі культури прагнули відтворити втрачену красу й гармонію. Це привело до формування у XVII століття двох основних художніх систем, двох напрямів — бароко і класицизму, які визначили своєрідність даної доби й дали яскраві шедеври мистецтва, що пережили свій час.

    Наш урок сьогодні пройде піл гаслом: «Література – синтез мистецтв»

3.     Робота над темою уроку.

·   Коментар до епіграфа.

Прочитайте епіграф. Як ви розумієте його зміст? ( Представники бароко вірили в духовні можливості людини, яка могла піднестися до Бога і сумували через те, що світ втрачає  цілісність і гармонійність. Митці  ставили перед собою завдання —  вразити сприймача).

·   

     Соціально-історичне тло доби.  Робота із підручником.

— прочитати матеріал підручника стор. 230, застосувати прийом «Коло запитань», яким ви перевірите рівень засвоєння прочитаного один у одного.

Запис визначення поняття бароко із підручника.

Додаткова інформація. .     Визначення та походження терміна. Словникова робота.

Бароко (від італ. вигадливий, химерний; від порт, perolo baroko — перлина неправильної  форми) — літературний і загальномистецький напрям, що зародився в Італії та Іспанії в середині XVI століття, поширився на інші європейські країни, де існував упродовж ХVІ —  XVIII століть.

Довго вважалось, що цей термін походить від португальського слова, що означає «перлина неправильної форми», яка переливається різними кольорами веселки.

За іншою версією термін бароко походить від італійського — вигадливий, химерний.

Існує і третій варіант — слово «бароко» означає фальш і обман.

Термін «бароко» вперше був застосований для характеристики стилю архітектурних споруд. Але згодом його починають вживати для позначення інших мистецьких явищ. XVIII столітті термін «бароко» застосовують до музики, у XIX столітті його вживають стосовно скульптури та живопису. Наприкінці XIX століття починають говорити про бароко в літературі. Термін бароко був введений у XVIII столітті, причому не представниками напрямку, а їхніми супротивниками — класицистами, які вбачали в бароко цілком негативне явище. Вважають, що першим термін «бароко» щодо літератури використав Фрідріх Ніцше.

Словничок уроку

Контраст – різкий вияв протилежності в чомусь.

Гіперболізм — художнє перебільшення. 

Поліфонія —  вид багатоголосся, у якому окремі мелодії, або групи мелодій мають самостійне значення.

Патетика — елемент пристрасності, піднесеності у чому-небудь.

Опера — музично-драматичний жанр, що ґрунтується на синтезі музики, слова, дії.

 

 Слово вчителя.

Якщо Відродження було добою панування гуманітарних наук, то епоха бароко позначена розвитком природничих і точних наук. Наукові відкриття не лише значно поліпшили життя людей, а й призвели до того, що на порозі XVII століття, людство здригнулося від жаху. З’ясувалося, що наша рідна, надійна і затишна мати-Земля насправді є  маленькою кулькою, яка мчить невідомо куди в холодному байдужому космосі, неосяжному безкінечному просторі.

Як вплинули ці відкриття на світогляд людини? Відродження починає охоплювати глибока криза. Світ, що уявлявся впорядкованим і гармонійним, обернувся ірраціональним, тобто незбагненним, хаосом, сповненим зяючих безодень і нерозв’язаних суперечностей, а людина — істотою, що роздвоюється між добром і злом. Так виник притаманний добі бароко «метафізичний неспокій». Постійний сумнів у всіх цінностях життя, тривожне світовідчуття не могло не вплинути на мистецтво й літературу.

4. Робота в групах. Ознайомтеся із інформаційною карткою, укладіть за нею кластер, підготуйте за кластером виступ. Сформулюйте декілька запитань, які дозволять зясувати, чи засволи ваші однокласники  озвучену вами інформацію.

 Визначальні ознаки бароко. 

Доба Бароко стала добою справжньої наукової революції. Якщо в добу Відродження  великого значення надавали шаленим учинкам, то для доби Бароко головне — пристрасні роздуми про світ. Художня система бароко надзвичайно складна, їй властиві мінливість,  поліфонічність, ускладнена форма.

Визначальні ознаки епохи бароко:

1. Посилення ролі держави і церкви.

2.  Поєднання релігійних і світських мотивів, образів.

3. Мінливість, поліфонічність, ускладнена форма.

4. Тяжіння до контрастів, метафоричність, алегоризм

5. Людина не протиставляється Богові, а вважається найдосконалішим його творінням.

6. Настрої песимізму, розчарування, скепсису.

7. Трагічна напруженість і трагічне світосприйняття.

8. Прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем.

 

 Людина доби бароко. 

Людина доби бароко не ідеальна — її внутрішній світ сповнений різноманітних відтінків, а часто досить дивна і суперечлива, дисгармонійна. В мистецтві бароко людина постає як одна, багатопланова особистість зі своїм світом переживань, залучена у драматичні конфлікти. Людина бароко — це, за образом англійського поета Дж. Донна, черв’як, який плазує у бруді та крові. В результаті людській особистості відводиться скромна роль піщинки безмежного всесвіту, безпорадної і цілком залежної від волі Бога.

 

Українське бароко

В Україні бароко проіснувало близько 200 років і стало наступним після доби Київської Русі етапом розквіту української культури, передовсім архітектури, літератури, освіти, самоврядування. Українське бароко набуло найвищого свого розвитку та завершення в часи гетьманства Івана Мазепи, тому його найчастіше називають мазепинським бароко. Культура й мистецтво посідали важливе місце в житті та діяльності гетьмана, а в своєму меценатстві Іван Мазепа не мав собі рівних в історії гетьманської України. Мазепинська доба створила свій власний стиль, що мав прояви не лише в архітектурі, образотворчому мистецтві та літературі, але й в цілому культурному, і навіть побутовому житті гетьманської України. Справжнім початком українського бароко стала творчість Мелетія Смотрицького, повну ж перемогу нового напряму засвідчило створення Києво-Могилянської академії, цілком барокової за суттю. У нашій культурі співіснували різновиди цього напряму: «високе» бароко («серйозне», пов’язане з книжною традицією) і «низове» (жартівливо-бурлескне, пов’язане з народною стихією — творчість мандрівних дяків, інтермедії, вертепи). Яскраві представники українського бароко: Ф. Прокопович, Г. Сковорода, М. Довгалевич, І. Величковський.

 

Література бароко.

Митці Ренесансу цінували простоту і структурну досконалість твору, митці бароко структуру розуміють як схематизм, простоту замінюють вигадливістю, надуманістю, пишномов’ям. Для них мистецтво — це часто забава, гра розуму. Розвивається пристрасть до алегорій, з’являються алегоричні драми, поеми, вірші. Важливого значення набуває зовнішній вигляд твору, тексти віршів набувають форми хреста, чари, ковадла, колони, ромба, стають популярними акровірші. Поети бароко часто бавляться нанизуванням вигадливих метафор, порівнянь, антитез. Наприклад, «любов зв’язує золото з крицею, пряжу — із шовком, спонукає кропиву тягтись до шляхетної троянди, до перлин кладе сміття, до вугілля кладе крейду і часто прищеплює дикому дереву солодкий плід».

Проте стиль бароко має вади: часом надто велика перевага зовнішнього змісту над внутрішнім, «чиста» декоративність змушує глибокий сенс, внутрішній зміст твору ховатися або відходити на задній план; ще небезпечнішим є намагання перебільшити, посилити напруження, контраст, щоб вразити читача, глядача,— це призводить до надмірного замилування формою; у літературі — до переобтяження творів формальними елементами.

Представники літератури бароко:

*  Іспанія: П. Кальдерон, Ф. де Кеведо, Л. Гонгора.

* Італія: Дж. Маріно.

* Велика Британія: Дж. Донн.

*  Франція: T. А. Д’Обіньє.

* Німеччина: А. Гріфіус, М. Опіц.

*  Польща: Я Кохановський, Я. Морштин.

*  Україна: Ф. Прокопович, Г. Сковорода,  М. Довгалевич, І. Величковський.

 

IV.   Систематизація та узагальнення вивченого.

 

·        У чому особливості проявів стилю бароко в літературі?

 

·       Слово вчителя. Бароко — це загальноєвропейський стиль. Бароко відіграло велику роль у мистецтві XVII століття, яке дозволило втілити безмежність і суперечливість світу й людини,  ту складність буття, яка не підлягає раціональному осягненню, боріння різних сил і стихій,  загадкову таїну сущого. Бароко дало можливість митцям висловити у різноманітних художніх формах уявлення про духовний стан світу й особистості, виразити моральні запити цієї доби. Бароко стало результатом змін у світобаченні людства, що відбулися під впливом  бурхливого розвитку науки й філософської думки.

 

·        Вправа «Так — ні».(Взаємоперевірка виконаних робіт)

1. Мистецтво бароко зародилось в Україні.

2.  Хронологічні  межі доби європейського бароко XV-XVI століття.

3.  Бароко з італійської перекладається як вигадливий, химерний.

4.  Бароко було добою панування природничих і точних наук.

5.  Провідна тема літератури бароко — відображення життя середньовічної людини.

6.    Дж. Донн, П. Кальдерон, Г. Сковорода — письменники доби бароко.

7.  Найяскравіше бароко проявилось у музиці.

8.  Художник Рафаель Санті — представник епохи бароко.

9.  Метафора — художній засіб, характерний для літератури бароко.

10. Чи є характерним для мистецтва бароко прагнення вразити пишним барвистим стилем?

11. Українське бароко називають мазепинське бароко.

12. Людина — ідеальний взірець для наслідування в мистецтві бароко.

 

Ключ: 1.HІ 2. Ні. 3. Так. 4. Так. 5. Ні. 6. Так. 7. Ні. 8 Ні. 9. Так. 10. Так. 11. Так. 12. Ні

 

V.     Підсумки. Прийом «Мікрофон»

          Продовжіть речення:

1.     Я дізнався на уроці… (що?)

2.     Мене вразило на уроці… (що?)

3.     Я навчився на уроці… (чого?)

 

VII.          Домашнє завдання.

Для всіх учнів.

1.Опрацювати матеріали підручника про мистецтво бароко та підготувати розгорнуте висловлювання на тему «Бароко — це загальноєвропейський стиль».

2. індивідуальне завдання:підготувати повідомлення про життя та творчість Джона Донна.

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві

Урок зі світової літератури з мультимедійною презентацією для 9 класу. Робота учасника ІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель — обдарований учень»

Тема: Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Формування нового бачення світу і людини в епоху бароко. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки.

Мета: розкрити особливості бароко як літературного напряму; показати багатство художніх надбань бароко; формувати цілісний світогляд восьмикласників; розвивати навички характеристики художнього напряму; пробуджувати інтерес до мистецтва бароко; виховувати шанобливе ставлення до творів мистецтва.

Обладнання: мультимедійна презентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок.

Анотація

Даний урок з мультимедійною підтримкою дає можливість дати загальне уявлення про добу бароко як в літературі так і інших видах мистецтва, охопити поглядом епоху загалом, митців, які творили в ній, їхню творчість та її тематику, основні принципи творення літератури, її ознаки та особливості. Інформація що містить на мультимедійна презентація розміщена у певній логічній послідовності. В ній відображається головне, найбільш значуще, те, що необхідне для усвідомлення матеріалу дев’ятикласниками та подальшого його відтворення, має сприяти кращому запам’ятовуванню оглядових тем із світової літератури під час зорового сприйняття , яке в подальшому аналізується, об’єднується (синтезується) і постає як певний узагальнений образ. Ці фактори підвищують ефективність навчання. Крім того презентація містить ряд завдань, що будуть сприяти не пасивному перегляду учнями презентації, а активної роботи на уроці,тобто учень стане співучасником уроку.

Митці бароко жили у світі, де … «розпалася гармонія»,
у світі оголених протиріч і антиномій, що мисляться
ними як норма буття і водночас як естетичний принцип,
що реалізується в поетиці контрастів.
Д.Наливайко

Перебіг уроку

I. Актуалізація опорних знань

 — Як називається поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення?
 — Які етапи всесвітнього літературного процесу ми вже розглянули у 8 класі?
 — Чи можна стверджувати, що мистецтво античності, Відродження було загальноєвропейським ?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. (Слайд 3)

(Коментар до виконання завдання. Перший слайд є заголовним, крім цього він містить гіперпосилання. На слайді №2 міститься зміст презентації. Якщо вчитель вважає використання змісту недоцільним, то може відразу перейти до слайду №3. Для цього необхідно навести курсор на слово «бароко» і клацнути лівою кнопкою мишки.)

Слово вчителя

Звелася люта велич нанівець —
Так церква у вогні знайшла кінець.
Вітрила ремонтує екіпаж,
Немов лахміття, звис наш такелаж,
Уламки скрізь. У тій шаленій грі
Було сигнальні збито ліхтарі…
(Переклад В. Коптілова)

Так писав про свою епоху англійський поет Джон Донн. Він порівняв її зі страшною морською бурею. Саме про цю добу ми сьогодні розпочнемо розмову й ознайомимося з її характерними рисами. Першим стильовим напрямом в історії культури, який більшою чи меншою мірою охопив усі народи Європи незалежно від національності та віросповідання, одноголосно називають бароко. Більше того — це перший напрям, який вийшов за європейські межі.

ІІІ. Робота над темою уроку

Презентація теми, мети уроку.

 • Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?
 • Яку мету поставимо?

Основні запитання, на які ми шукатимемо відповіді (запис у зошити) (Слайд 4) :

 • Що таке бароко?
 • Особливості барокового світосприйняття.
 • Які чинники мали вплив на його формування?
 • Якими є провідні риси літератури бароко?
 • Яку роль відіграло українське бароко?
 • Якою постає людина в барокову епоху?

Робота з епіграфом. (Слайд 5)

Як ви розумієте слова, взяті за епіграф?
Чи можна зі слів Д. Наливайка зрозуміти сутність бароко?

Виклад нового матеріалу

1. Історичні підсумки епохи. (Слайд 6)

(Коментар до виконання завдання. На слайді № 6 схема з’являється блоками, поступово. Вчителю доцільно організувати бесіду, діалог з класом. Про Тридцятилітню війну в Німеччині, Англійську революцію, Реформацію, Контрреформацію та наукові відкриття доби Відродження учням відомо з уроків всесвітньої історії. Починаючи з блок-схеми «Крах віри в людину» учням варто розповісти про глибоку кризу ідеології Відродження. Див. матеріали для вчителя далі за конспектом)

Бесіда

 • Пригадайте, що вам відомо з курсу історії про XVII ст.
 • Які саме війни та революційні події відбуваються в XVII ст.
 • Що ви знаєте про наукові відкриття доби Відродження?
 • Який вплинули ці відкриття на світогляд людини доби Відродження?

Матеріал для вчителя

XVII ст. — трагічний час в історії Європи, коли палали загарбницькі та релігійні війни й вибухали революції, з яких найбільш кривавими були Тридцятилітня війна в Німеччині (1618 – 1648) та Англійська революція 1648 року. Європу роздирали суперечності. Почалася Реформація (розкол на католиків і протестантів), за нею – Контреформація. Здавалось би, що може похитнути церкву і віру в Бога? Та німецький богослов Мартін Лютер звинуватив самого Папу Римського в аморальності й злочинності, швейцарський богослов Жан Кальвін робив спроби побудувати республіку й у ній відродити в усій його чистоті і правдивості християнство, яке нібито занапастили католики за півтора тисячоліття. Важливе значення мають відкриття в астрономії (Галілей, Кеплер), у фізиці (Галілей, Ньютон), фізіології (Гаврей), математиці (Декарт, Ньютон).

Саме в цей час починається смертельний і тривалий двобій віри і розуму. Письменники бароко поетизували сміливість наукового пошуку. Однак те, що палко й сміливо оспівувала література, нещадно каралося церквою, влада якої над людиною тоді ще була майже тотальною. Де ж шукати пересічній людині душевні сили і моральну опору, кому вірити? Усе більше людей зневірювалось. З кінця XVI ст. ідеологію Відродження починає охоплювати глибока криза. Її насамперед породила криза віри в людину, в її безмежні можливості щодо влаштування світу і побудови суспільства на засадах справедливості розуму. Світ, що уявлявся впорядкованим і гармонійним, обернувся ірраціональним, тобто незбагненним, хаосом, сповненим зяючих безодень і нерозв’язаних суперечностей, а людина — істотою, що роздвоюється між добром і злом. Людина виявилася, зрештою, цілком безпорадною і нездатною впливати на хід історичних процесів, який відбувався немовби сам собою, поза її участю й усупереч її волі. Насамкінець не забуваймо також про ворожі й непідвладні людині природні сили та катаклізми (смертоносні шторми й цунамі, жахливі виверження вулканів і страшенні засухи). Через усі ці причини колись цілісна й гармонійна картина світу – віра у вроджену доброту людини як такої, у прихід «золотої доби» людства – спочатку почала давати тріщини, а потім із брязкотом розпалася, як тонке позолочене венеціанське скло під важкими ударами залізного молота.

2. Нова картина світу. (Слайд 7)

Слово вчителя

В той же час XVII століття стало надзвичайно важливою віхою в культурно-історичному розвитку людства. З одного боку, його можна вважати своєрідним підбиттям підсумків попередньої великої історичної епохи, відомої під назвою Відродження або Ренесансу, а з іншого боку, часом, коли окреслюються нові, суголосні тогочасним історичним умовам шляхи та перспективи розвитку людського суспільства, формуються ті соціально-економічні, політичні, культурні традиції та морально-етичні цінності, які закладають підвалини новочасної європейської цивілізації.

Якщо Відродження було добою панування гуманітарних наук, то епоха бароко позначена збільшенням питомої ваги природничих і точних наук. Змінився сам «інструментарій і стиль» дослідження. У попередні епохи головним його «інструментом» було слово, гуманітарна думка, а від ХVІІ ст. їх змінив експеримент. Якщо раніше наукові відкриття здійснювалися завдяки чиїйсь геніальній здогадці, то від доби бароко провідним методом стало планомірне накопичення й ретельний аналіз наукових фактів. Математика набула статусу «королеви наук». Пригадаймо, що мікроскоп і телескоп, без яких нині неможливо уявити жодну лабораторію чи обсерваторію, винайдено саме в ті часи. Френсіс Бекон відзначив: «Винахід книгодрукування, пороху і компаса справив на людські стосунки такий вплив, якого не справляла жодна влада, жодна секта, жодна зірка.»

— Як позначилися наукові відкриття ХІІ століття на житті пересічної людини?

Наукові відкриття не лише значно поліпшили життя людей, а й призвели до того, що на порозі XVII ст. людство здригнулося від жаху. З’ясувалося, що наша рідна, надійна і затишна мати-Земля насправді є маленькою кулькою, яка мчить невідомо куди в холодному байдужому космосі – неосяжному безкінечному просторі, переповненому подібними ж кульками! До того ж усі небесні тіла будь-якої миті можуть зіткнутися і розпастися на атоми, потягнувши за собою в прірву небуття всіх без винятку людей. Картина світу виявилася куди гіршою за Дантове «Пекло».

В той же час Земля припинила бути центром Всесвіту, геоцетрична картина світу дала тріщину. А водночас бралася під сумнів і антропоцентрична картина світу, якою так пишалися гуманісти. Ці зміни налякали не лише церкву та владні кола, а пересічну людину. Тисячоліттями усталене уявлення про світ розпалося на порох, захиталась і суспільна драбина – усе ставало «з ніг на голову!» Напрошувався висновок: хай навіть «людина вільна і рівна Богові, але й вона є лише маленькою ланкою у величному механізмі природи».
Так виник притаманний добі бароко «метафізичний неспокій». Постійний сумнів у всіх цінностях життя, тривожне світовідчуття не могло не вплинути на мистецтво й літературу.

3. Визначення та походження терміна. (Слайд 8)

Словникова робота

Завдання: — Уявіть, що вам треба укласти словник літературознавчих термінів. Яке визначення «бароко» ви б записали?

(Коментар до виконання завдання. На слайді доцільно висвітлити тільки першу частину визначення терміну: «барко – це…». Після того, як учні запропонують свої варіанти відповідей, показати на слайді повністю визначення «бароко» і прокоментувати його.)

Бароко (від італ. вигадливий, химерний; від порт. perolo baroko – перлина неправильної форми) — літературний і загальномистецький напрям, що зародився в Італії та Іспанії в середині XVI століття, поширився на інші європейські країни, де існував упродовж XVI–XVIII століть. Довго вважалось, що цей термін походить від португальського слова, що означає перлину неправильної форми, яка переливається різними кольорами райдуги. За іншою версією термін бароко походить від італійського – вигадливий, химерний. Існує і третій варіант – слово «бароко» означає фальш і обман. Термін «бароко» вперше був застосований для характеристики стилю архітектурних споруд. Але згодом його починають вживати для позначення інших мистецьких явищ. У XVIII столітті термін «бароко» застосовують до музики, у XIX столітті його вживають стосовно скульптури та живопису. Наприкінці XIX століття починають говорити про бароко в літературі. Термін бароко був введений у XVIII столітті, причому не представниками напрямку, а їхніми супротивниками – класицистами, які вбачали в бароко цілком негативне явище. Вважають, що першим термін «бароко» щодо літератури використав Фрідріх Ніцше.

4. Періодизація доби

Хронологічні межі періоду бароко не збігаються з календарними межами історичних епох і для різних країн Європи коливаються – інколи з досить значною різницею у часі. Вважається, що бароко як загальномистецький і, зокрема, літературний напрям зародився в Італії та Іспанії в середині У XVI століття, звідки упродовж XVI – XVIІІ століть поширився майже у всіх країнах Європи. Розквіт його у більшості європейських країн припадає на XVIІ століття Саме тому XVIІ ст. і прийнято називати епохою бароко.

5. Визначальні складові елементи і чинники доби бароко. (Слайд 9)

Самостійна робота з інформаційною карткою

Завдання: Ознайомтесь зі змістом інформаційної картки і допишіть речення, початок яких ви бачите на слайді.

Інформаційна картка

Ідеологічною передумовою бароко стала контрреформація, а бароко, в свою чергу, стало її естетичним виразом. В 1540 році папа римський заснував орден єзуїтів, які стали основними і найбільш активними пропагандистами бароко в мистецтві. Впродовж XVI – XVIІІ століть єзуїтський орден поширюється по всіх країнах католицької Європи і разом з ним поширюється бароко. Але при цьому повного повернення до середньовіччя, як того прагнула католицька церква не відбулось. Як наслідок бароко стало своєрідним синтезом культур середньовіччя та античності, тому для митців бароко характерне примирення суперечностей: земного і небесного, духовного і світського, античності і християнства. Визначальними у філософії та мистецтві, почасти й у масовій свідомості, стають ідеї про те, що все земне — тлінне, тимчасове, тутешнє «життя — є сон», справжнє життя настає лише після фізичної смерті; реальний світ — долина страждань, які необхідно терпіти смиренно, очікуючи смерті та єднаючись душею з Богом. А звідси — барокові метафори: життя людини — троянда, що швидко в’яне і перетворюється на колюче й сухе стебло; людина — недогарок; звідси ж алегоричні персонажі — Смерть, Доля, Віра тощо; вірші, збірки під заголовками «Цвинтарні думки», «Похоронні пісні». Дотепність, парадоксальність, контрастність сполучення, алегоричність, містицизм, інтерес до трагічних суперечностей буття: життя і смерті, тлінного і вічного, взагалі – тяжіння до поєднання непоєднуваного (смішного з сумним, трагічного з комічним, високого з низьким і т. д.) на кшталт таких образів, як «радісний біль», «багатий жебрак», «німий промовець», «блаженна мука» — це ті риси твору, які в ньому найбільше цінували митці. Тема творів бароко: відображення життя в його контрастній різноманітності, ілюзорність та скороминучість людського життя, життя як сну, життя як театру або лабіринту, трагічна невлаштованість світу, фатальна підпорядкованість людської долі божественному призначенню, гріховність людської природи. А ідею диктувало життя — прославлення монархічного або релігійного правопорядку та боротьби за національну єдність в різних країнах Європи.

Поширеними мотивами поезії стають різноманітні природні катаклізми (бурі, повені, землетруси) та соціальні потрясіння (війни, повстання, народні заворушення), трагічні суперечності в душі людини як відображення суперечностей між небесним та земним, пристрастю та моральним обов’язком, мотиви відчаю, зневіри та приреченості. Як наслідок у творах бароко домінує похмурий, песимістичний пафос, у барвах якої герої цих творів сприймають один одного і світ, що їх оточує.
Важливого значення набуває зовнішній вигляд твору, тексти віршів набувають форми хреста, чари, ковадла, колони, ромба, стають популярними акровірші. Поети бароко часто бавляться нанизуванням вигадливих метафор, порівнянь, антитез. Наприклад, «любов зв’язує золото з крицею, пряжу — із шовком, спонукає кропиву тягтись до шляхетної троянди, до перлин кладе сміття, до вугілля кладе крейду і часто прищеплює дикому дереву солодкий плід». Найбільш поширеними жанрами бароко є пасторальна поезія та драма, пасторальний роман, філософська лірика, сатирична бурлескна поезія, комічний роман, трагікомедія, філософська драма.

Завдання: Перевірте результати своєї роботи. (Слайд 10)

6. Своєрідні ознаки. (Слайд 11)

Завдання: Перегляньте матеріали підручника, присвячені сьогоднішній темі, порівняйте їх з інформацією на слайді № 11 і дайте відповідь на запитання: — Які своєрідні, характерні ознаки доби бароко виділені у підручнику як головні та визначальні, а які виділені на слайді? Прокоментуйте їх, користуючись матеріалами підручника.

 1. Посилення ролі держави і церкви.
 2. Поєднання релігійних і світських мотивів, образів.
 3. Мінливість, поліфонічність, ускладнена форма.
 4. Тяжіння до контрастів,метафоричність, алегоризм.
 5. Людина не протиставляється Богові, а вважається найдосконалішим його творінням.
 6. Настрої песимізму, скепсису, розчарування.
 7. Трагічна напруженість і трагічне світосприйняття.
 8. Прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем.

7. Погляд на людину.(Слайд 12)

(Коментар до виконання завдання. Учням можна запропонувати випереджувальне завдання: підготувати повідомлення «Погляд на людину часів бароко», або ж запропонувати опрацювати матеріали підручника самостійно і дати відповідь на питання «Якою постає людина в барокову добу?»)

Погляд на людину часів бароко – тверезий і безжальний, інколи жорстокий, принципово відмінний від того, який панував в свідомості Ренесансу і який ідеалізував людину. Адже людина не ідеальна – її внутрішній світ сповнений різноманітних відтінків, в ній часто поєднуються риси, які виключають одна одну, її психологія, часто досить дивна і суперечлива, дисгармонійна. В мистецтві бароко людина постає як складна, багатопланова особистість зі своїм світом переживань, залучена у драматичні конфлікти. Людина бароко — це, за образом англійського поета Дж. Донна, черв, який плазує у бруді та крові. В результаті людській особистості відводиться скромна роль безмежної піщинки всесвіту, безпорадної і цілком залежної від волі Бога. Людина бароко або втікає до усамітнення з Богом, або, навпаки, кидається у вир політичної боротьби, перепливає океани, шукаючи нових колоній, береться поліпшити стан усього людства.

8. Найвидатнішими представники літератури бароко (Слайд 13)

Завдання: Ознайомтесь з матеріалами, вміщеними на слайді №13 і назвіть найвидатніших митців доби бароко.

 • Іспанія: П. Кальдерон, Ф. де Кеведо, Л. Гонгора
 • Італія: Дж. Маріно
 • Велика Британія: Дж. Донн
 • Франція: Т. А. Д’Обіньє
 • Німеччина: А. Гріфіус, М. Опіц
 • Польща: Я Кохановський, Я. Морштин
 • Україна: Ф. Прокопович, Г. Сковорода, М. Довгалевич, І. Величковський.

9. Загальна характеристика мистецтва бароко. (Слайд и 14-33)

Завдання: Переглядаючи слайди, заповніть таблиці «Архітектура бароко» та «Живопис бароко».

(Коментар до виконання завдання. Розділ «Мистецтво бароко» в презентації містить дві таблиці: «Архітектура бароко», «Живопис бароко». На слайді №22 подана таблиця, яка складається з двох частин. Другу частину таблиці, що містить можливі відповіді, доцільно висвітлити після того, як учні виконають завдання. Щоб вони могли перевірити результати своєї роботи. Аналогічно заповнюється таблиця «Живопис бароко», розміщена на слайді №33. Вчитель може прокоментувати окремі слайди, щоб допомогти учням зробити правильні висновки.)

Матеріал для вчителя

Мистецькі твори бароко відрізняються недотриманням правил ренесансної гармонії заради більш емоційної взаємодії з глядачем. Найяскравіше бароко проявилось в архітектурі. (Слайд 14 -21) Саме в архітектурі найбільш ясно і узагальнено виражена основна ідея бароко: ілюзія неперервності руху, постійної плинності і змінності форм, перетікання одного простору в інший. Архітектура бароко тяжіла до ансамблю, до організації простору. Це майдани, палаци, сходи, фонтани, паркові тераси, басейни тощо. У міських і заміських резиденціях архітектура і скульптура мають єдине вирішення: переважають пластичне оздоблення з тривожною грою тіні і світла, парадні інтер’єри з багатоколірною скульптурою, ліпленням, різьбленням, позолотою, розмальованими плафонами, які створюють ілюзію відкритих склепінь, спостерігаються надзвичайна пишність і величність. Архітектура бароко не терпить прямих ліній й чітко окреслених статичних площин, вона відрізняється потужним просторовим розмахом, складністю неспокійних форм, що ніби зливаються одна з одною. Архітектура – велично-прекрасна, урочисто вражаюча, що породжує грандіозно-психологічний ефект. Головні об’єкти барочної архітектури – церква і палац. Їхня багатобарвна архітектура – це різнокольоровий мармур, бронза, розмальовані скульптури, яскраві, святкові інтер’єри.

В бароко відзначалися:

 • Ускладненість обсягів і простору, взаємне перетинання різних геометричних форм,
 • Переважання складних криволінійних форм при визначенні планів і фасадів споруд,
 • Чергування опуклих і увігнутих ліній і площин
 • Активне застосування скульптурних та архітектурно-декоративних мотивів;
 • Нерівномірний розподіл архітектурних засобів;
 • Створення заможної гри світлотіні, колірних контрастів
 • Динамічність архітектурних мас.

Найвідомішим майстром архітектури бароко був італієць Джовані Лоренцо Берніні, який створив чимало уславлених споруд, насамперед у Римі площа Сан-П’єтро, церква Сант-Андреа аль Квірінале, фонтан «Чотири ріки». Талановитим архітектором пізнього бароко був Бартоломео Франческо Растреллі. Растреллі- молодший уславив своє імя роботою в Російській імперії: спорудженням Зимового палацу, палацу Воронцових, Строгановський палац.

Тісно з архітектурою була зв’язана скульптура. (Слайд 22) Динамізм скульптури бароко, на відміну від ренесансної скульптури спокою, викликає не оптимістичне відчуття могутності, величі, можливостей людини, а захоплення легкістю, витонченістю, якоюсь нереальністю, неземною привабливістю. У бароко (найчастіше) не можна відокремити роботу архітектора від роботи скульптора. Одним із цікавих жанрів барокової скульптури був портрет. Насамперед, це — роботи, образне втілення яких не виходило за межі однобічно витлумаченої урочистості, станової належності. Проте і серед них було чимало яскравих і виразних образів (портрет Людовіка XIV, «Апполон і Дафна» виконані Берніні). Значне місце у світській скульптурі епохи бароко посіли статуї для міських фонтанів (фонтан Треві у Римі).

У європейському живопису (Слайд 23 — 31) доби бароко значного розвитку досягають побутовий жанр, пейзаж, натюрморт, портрет. Нові образи вимагали нових способів зображення реальних об’єктів через мову і організацію живописного твору. В образотворчому мистецтві переважали декоративні композиції релігійного, міфологічного або алегоричного характеру де художників цікавлять насамперед сюжети чудес та мучеництва, де яскраво проявилися властиві бароковій стилістиці гіперболічність, патетика., парадні портрети, урочисті історичні сюжети, героїчне трактування людини і її діянь; велике значення придбали композиційні і оптичні ефекти, мальовничість цілого, вільна, темпераментна творча манера. Визначені види живопису бароко – вівтарний образ і декоративне панно для оздоблення церкви і парадних залів. Улюблені сюжети картин – житія католицьких мучеників і міфологічні історії, що подаються в пишному декорі. Розцвітає жанр алегорії, де героями виступають монахи, в оточенні різноманітних доброчинців, муз, амурів і античних богів. З цими сюжетами прекрасно вживається придворний парадний портрет.

Видатними представниками бароко в живопису були італієць Мікеланджело да Караваджо (1573—1610) і голландець Пітер Пауль Рубенс (1577—1640), улюблений учень Рубенса — Антоніс Ван-Дейк, іспанець Дієго Веласкес – майстер барочного портрета. Пітер Пауль Рубенс (1577-1640) – належить до фламандських художників. Звертався до античних сюжетів, також втілював на своїх полотнах відомі біблійні мотиви та образи. Зображував оголені або напівоголені фігури, котрі були у постійній борні, змаганні, погоні, полюванні. Його персонажі відзначаються здоровою життєрадісністю, пишністю тілесних форм. Вражає величезне напруження сил, пристрастей.

Антоніс Ван Дейк – фламандський живописець. Він був найвідомішим та найголовнішим придворним живописцем в Англії. Відомий автор аристократичного портрета, знаменитий своїми портретами членів королівської родини. Він малював з природною віртуозністю. Він також неперевершений автор творів з біблійних і міфологічних тем, майстер графіки і гравюри.
 

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) – представник живопису Голландії XVIIст. Зображував людину «зненацька». Герої його картин у невимушених позах, усміхнені або охоплені смутком. Художник уважно придивлявся до внутрішнього світу своїх героїв, зображуючи їх у момент боротьби добра і зла, світла і темряви, любові і ненависті. У художніх образах митець відтворив багатогранність людського буття у його зв’язку з вічністю.

Важливу віху залишили XVII—XVIII століття в історії музики. (Слайд 32-35 ) Найвизначніші тогочасні композитори – Антоніо Вівальді, Йоганн Себастьян Бах, Георг Фрідріх Гендель. Це справді національні митці, що прекрасно виразили себе і епоху в своїх творах. В барочній музиці переважає драматична патетика: її образи динамічні. Вся вона будується на контрасті звукових ефектів і тяжіє до монументальності. Головною ознакою музичного бароко була поліфонія — одночасне звучання декількох мелодійно змістових голосів, що надає музиці багатоплановості, робить її багатотемною, просторово глибокою. Найяскравіше бароко проявилось в опері. Оперна вистава доповнювалася архітектурним елементом, так як видовища відбувалися в розкішних парадних залах двора. Музично-драматична та ігрова основи опери виявилися здатними відтворити складний душевний світ людини, нездоланні людські пристрасті підкреслювались, возвеличувались, доповнювались різноманітними і складними подіями.

10. Українське бароко (ХVІІ–ХVІІІ століття) (Слайд № 36)

Слово вчителя

В Україні бароко проіснувало близько 200 років і стало наступним після доби Київської Русі етапом розквіту української культури, передовсім архітектури, літератури, освіти, самоврядування. До цього привели такі чинники:

 • сaмe бароко виявилося найсуголоснішим емоційній, романтичній, схильній до зрівноваження протилежностей українській душі;
 • якраз у той час в Україні було послаблено колоніальне ярмо, побудовано досить сильну гетьманську державу, що всіляко сприяла розквіту культури (особливо за часів Івана Мазепи, котрий сам був яскравим представником барокової епохи).

Оскільки українське бароко набуло найвищого свого розвитку та завершення в часи гетьманства Івана Мазепи то його найчастіше називають мазепинським бароко. Культура й мистецтво посідали важливе місце в житті та діяльності гетьмана, а в своєму меценатстві Іван Мазепа не мав собі рівних в історії гетьманської України. Мазепинська доба створила свій власний стиль, що мав прояви не лише в архітектурі, образотворчому мистецтві та літературі, але й в цілому культурному, і навіть побутовому житті гетьманської України

Справжнім початком українського бароко стала творчість Мелетія Смотрицького, повну ж перемогу нового напряму засвідчило створення Києво-Могилянської академії, цілком барокової за суттю.
У нашій культурі співіснували два різновиди цього напряму: «високе» бароко («серйозне», пов’язане з книжною традицією) і «низове» (жартівливо-бурлескне, пов’язане з народною стихією – творчість мандрівних дяків, інтермедії, вертепи).

11. Значення в літературі

— Яке значення на вашу думку мало бароко для розвитку літератури?

Довгий час вчені різних країн сприймали бароко як антиреалістичне, тобто негативне, явище. Наприклад, швейцарський вчений Г. Вельфлін бачив у ньому зворотний бік Ренесансу, занепад. Протягом останніх двох і особливо останнього десятиріччя ця позиція змінюється. У бароко вбачають зміну світосприйняття в перехідну епоху. Це призводить до того, що оптимізм, гуманізм, сувора простота і прозора ясність, властиві творчості митців відродження, перестають задовольняти. Народжуються свої способи відображення дійсності, які і складаються у стиль бароко. Тобто бароко — це перший для всіх європейських культур художній напрям. Це загальноєвропейський стиль. Бароко відіграло велику роль у мистецтві XVII століття, яке дозволило втілити безмежність і суперечливість світу й людини, ту складність буття, яка не підлягає раціональному осягненню, боріння різних сил і стихій, загадкову таїну сущого. Бароко дало можливість митцям висловити у різноманітних художніх формах уявлення про духовний стан світу й особистості, виразити моральні запити цієї доби. Бароко стало результатом змін у світобаченні людства, що відбулися під впливом бурхливого розвитку науки й філософської думки.

ІV. Підбиття підсумків уроку (Слайд № 37)

Виконання тестового завдання

1. Де зародилось мистецтво бароко?

а) в Росії;
б) в Україні;
в) в Італії;
г) в Іспанії.

2. Визначте хронологічні рамки мистецтва бароко:

а) XV-XVI століття;
б) кінець XV- серединаXVII;
в) XII-XIII століття;
г) кінець XVI- середина XVIII;

3. Вкажіть переклад слова бароко з італійської мови:

а) занепад, розклад;
б) мушля неправильної форми;
в) дивний, химерний;
г) відродження;

4. Добою панування яких наук було бароко:

а) гуманітарних наук;
б) природничих і точних наук;
в) філософських наук;
г) хіміко-біологічних наук.

5. Визначте провідну тему літератури бароко:

а) відображення життя в його контрастній різноманітності, ілюзорність та скороминучість людського життя ;
б) оспівування людини та природи;
в) відображення життя та ідей середньовічної людини;
г) відображення в літературі радості і краси земного життя;

6. Позначте рядок, у якому подано прізвища письменників доби бароко:

а) П. Кальдерон, В. Шекспір, Я. Кохановський;
б) Дж. Донн, П. Кальдерон, Г. Сковорода;
в) Ф. Петрарка, Л. де Гонгора, Дж. Маріно;
г) П. Кальдерон, Я. Морштин, Данте;

7. Вкажіть провідне мистецтво епохи бароко:

а) живопис;
б) література;
в) архітектура;
г) музика;

8. Вкажіть прізвище художника – представника епохи бароко

а) Леонардо да Вінчі;
б) Рафаель Санті;
в) Андреа дель Верроккйо;
г) Пітер Пауль Рубенс;

9. Використання яких художніх засобів є характерними для літератури бароко?

а) епітетів;
б) метафор;
в) порівнянь;
г) уособлень.

10. Що є характерним для літератури бароко:

а) прагнення уразити читача пишним барвистим стилем;
б) встановлення ієрархії жанрів;
в) гуманізм;
г) раціоналізм.

11. За часів правління якого гетьмана українське бароко набуло розквіту?

а) Богдана Хмельницького ;
б) Івана Мазепи;
в) Івана Виговського;
г) Петра Сагайдачного.

12. Вкажіть, яким був погляд на людину часів бароко:

а) людина ідеальна, взірець для наслідування;
б) людина — надзвичайно активна і динамічна, ;
в) людина здатна до творчої діяльності;
г) людина не ідеальна, її психологія дивна і суперечлива.

Дайте відповіді на запитання, які ми поставили на початку уроку

Чому саме слова Д. Наливайка стали епіграфом нашого сьогоднішнього уроку. (Слайд № 38)
Чи досягли ми мети уроку?
Чи справдилися ваші очікування від уроку?

V. Домашнє завдання. (Слайд № 39)
 • Опрацювати матеріали підручника про мистецтво бароко.
 • Напишіть твір-мініатюру на одну з тем: «Метафора – королева літератури бароко», « Мистецтво бароко – коштовна перлина в скарбниці світової літератури».
Література:
 1. Барб’є П. Венеція Вівальді: Музика та свята епохи бароко : Видавництво Івана Лімбаха, 2009. — С. 280.
 2. Берестовська Культурологія: Навчань. посібник. — Сімферополь, 2003.
 3. Дасса, Ф. Бароко. Архітектура між 1600 і 1750 роками, Москва, 2004.
 4. Закович М.М.. Культурологія: зарубіжна та українська. Навчальний посібник. К.: Знання, 2007.
 5. Кононенко Б.І. Основи культурології: Курс лекцій. — М-код.,2002.
 6. Культурологія: Навчальний посібник /Під ред. А.А. Радугіна. — М., 2008.
 7. Петрова М.М. Теорія культури: Конспект лекцій. — З.-П., 2000.
 8. Назарець В. М. Література бароко. Зарубіжна література, №7-8., 2010
 9. Самохвалова В.І. Культурологія: Короткий курс лекцій. — М-код.,2002.
 10. Скворцова. Теорія і історія культури: Підручник. — М., 1999.
 11. http://rybens.ru/
 12. http://smallbay.ru/rubens.html
 13. http://uk.wikipedia.org/wiki/Антоніс_ван_Дейк
 14. http://uk.wikipedia.org/wiki/Рембрандт
 15. http://bibliotekar.ru/Krembrandt/index.htm
 16. http://znaimo.com.ua/Музика_епохи_бароко
 17. http://alinabruyaka.wordpress.com/2010/12/23/архітектура-бароко-2/
 18. http://ukr-arts.com/finearts/history-fine-arts/523-barokko.html

Автор: Сагайдак Луїза Михайлівна, вчитель вищої категорії Пшеничниківського НВК Долинського р-ну Івано-Франківської обл.

Бароко як доба й художній напрям у європейській літературі та мистецтві

Зарубіжна література. 8 клас. Ніколенко

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ Й УМІТИ:

 • ВИЗНАЧАТИ ПРОВІДНІ ОЗНАКИ БАРОКО ТА КЛАСИЦИЗМУ ЯК ХУДОЖНІХ НАПРЯМІВ;
 • ВИЯВЛЯТИ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ТЕМИ, ІДЕЇ, СИМВОЛИ, ОСОБЛИВОСТІ МОВИ;
 • ХАРАКТЕРИЗУВАТИ Й ПОРІВНЮВАТИ ОБРАЗИ;
 • РОЗКРИВАТИ ЖАНРОВУ СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРІВ.

 • 1. Підготуйте короткі повідомлення про діяльність видатних науковців XVII ст. (Галілео Галілей, Йоганн Кеплер, Рене Декарт, Готфрід Вільгельм Лейбніц, Ісаак Ньютон та ін.). Подумайте, як вплинули їхні відкриття на формування нових уявлень про світ.
 • 2. За допомогою Інтернету підготуйте презентацію про 1-2 видатних митців бароко в образотворчому (Дієго Веласкес, Мікеланджело Караваджо, Пітер Пауль Рубенс, Рембрандт Харменс ван Рейн та ін.) чи музичному (Георг Фрідріх Гендель, Йоганн Себастьян Бах та ін.) мистецтві.

XVII ст. в Західній Європі відзначається складністю соціальних і духовних процесів. У цей час тривала криза феодалізму, водночас відбувався процес формування національних держав, об’єднання країн під владою могутніх монархів. Тому XVII ст. називають добою абсолютизму (або монархії). Європейські монархи підтримували мистецтво й науку, укладали союз із церквою, намагаючись панувати у сфері ідеології. Релігія продовжувала відігравати провідну роль у країнах Західної Європи, проте її позиції значно похитнулися у зв’язку з розвитком науки й техніки.

Наукові відкриття XVII ст. обумовили нове бачення світу та людини. Завдяки дослідженням Галілео Галілея, Йоганна Кеплера, Рене Декарта, Готфріда Вільгельма Лейбніца, Ісаака Ньютона та ін. світ постав перед людьми не статичним і завершеним у своїх формах, а рухливим, безмежним, мінливим і не пізнаним до кінця. У ньому, згідно з науковими уявленнями того часу, діяли не тільки Божі закони, а й закони природні, невідомі сили й стихії.

Особливістю мистецтва XVII ст. є співіснування в ньому двох художніх напрямів — бароко та класицизму. Класицисти шукали порядку й гармонії в суперечливому світі, тоді як представники бароко показували його драматизм, таємничість і стихійність. Це були два різні погляди на світ, що розкрився в XVII ст. в усій своїй широті та розмаїтті.

Караваджо. Юнак із лютнею. 1596 р.

Світ у культурі бароко постає в усій своїй складності, багатогранності виявів, безмежності й мінливості. Під впливом наукових відкриттів, які розширили горизонти пізнання та довели безкінечність буття, представники бароко намагалися осягнути природні стихії, навколишнє середовище, оточення людини — усе, з чого складається великий і досить непростий для розуміння Всесвіт. При цьому вони усвідомлювали обмеженість раціоналістичних засобів пізнання й тому значну роль надавали інтуїції, безпосередньому відчуттю, «прозрінню серця».

У культурі бароко утвердилося уявлення про світ як про поєднання суперечливих начал, як про арену протилежних сил — світла й темряви, добра і зла, життя та смерті, Бога й диявола. Світ зображується митцями бароко в моменти найбільшого напруження, і людина, як невід’ємна частина світового буття, бере участь у розв’язанні його конфліктів, приймаючи на себе весь тягар трагізму світу.

П. П. Рубенс. Христос і два злодія на хресті. 1619-1620 рр.

Однак представники бароко вміли бачити не тільки драматичні сторони, а й красу життя. Вони намагалися якомога виразніше й яскравіше прикрасити його, щоб подолати трагізм засобами краси, знайти через естетичне вихід із кола тяжких протиріч. Барокове мистецтво не тільки відображало складність буття, а й нагадувало про його щедрість і повноту. Напрочуд тісно поєднані в бароко почуття жаху та відчаю й водночас велика жага життя та його принад. Святкові форми бароко мали на меті створити для людини прообраз «раю на землі», аби через красу вона могла наблизитися до Бога.

В естетиці бароко посилюється інтерес не тільки до досконалих проявів буття, а й до дисгармонійного, фантастичного, навіть потворного. Усе багатство світу, його естетична невичерпність розкриваються через постійне підкреслення таїни світобудови. Звідси — атмосфера містики, чогось надзвичайного, що знаходиться поза межами свідомості.

Образ людини в мистецтві бароко складний і багатогранний, він відзначається суперечливістю й напруженістю духовного буття, інтенсивністю емоцій, силою пристрастей. Людині в барокових творах доводиться постійно розв’язувати внутрішні конфлікти. Нерідко вона не здатна їх вирішити й лише гостро переживає боротьбу прихованих сил у своїй душі. У внутрішньому світі барокових героїв стикаються дух і плоть, нице й піднесене, нестримна жага насолод і суворий аскетизм.

Взаємини людини з Богом набувають глибокого особистого характеру, людина постійно відчуває присутність вищого начала у світі, але її шлях до нього пролягає через важкі пошуки й вагання. Головним сюжетом барокового мистецтва стає духовне випробування людини.

Хоча людину вже не ідеалізували, як у добу Відродження, представники бароко поставили її в центр своїх світоглядних шукань, порушивши питання про складність людської натури та її зв’язок із безмежним Усесвітом.

Важливою ознакою бароко є універсальність художнього мислення, космічність бачення. Митці зображують не просто епізоди з життя людей, а буття людства в усесвітньому, глобальному масштабі. Вони розповідають про боротьбу одвічних начал, безкінечність космосу й місце людини в складному й розбурханому світі.

Рембрандт. Флора. 1634 р.

Характерною ознакою бароко є також його динамізм, що виявляється в постійному русі форм, які покликані відтворити рухливість світу й стан душевного неспокою людини.

У бароко поєдналися традиції епох Середньовіччя й Відродження, античні й християнські мотиви, релігійне та світське начала.

Барокові твори залишають враження неспокою, бентежать розум і серце, хвилюють уяву. Цьому сприяє система контрастів, символів, алегорій, перебільшень, іносказань тощо. Твори відзначаються підкресленою метафоричністю й символічністю, розраховані не на логічне сприйняття, а передовсім на уяву.

Яскравими представниками бароко в Західній Європі були Луїс де Гонгора-і-Арготе, Педро Кальдерон де ла Барка, Тірсо де Моліна (Іспанія), Торквато Тассо й Джамбаттиста Маріно (Італія), Джон Мільтон і Джон Донн (Англія), Ганс Якоб Кристоф Гріммельсгаузен (Німеччина).

Синтез традицій епохи Середньовіччя та Ренесансу в барокових творах

Середньовіччя

Відродження

Бароко

Бог — центр Усесвіту.

Людина — центр Усесвіту.

Людина в складних стосунках із Богом.

Поширення християнства.

Відродження античної культури.

Поєднання християнських і античних традицій.

Культ Бога.

Культ сильної людини.

Віра в духовні можливості людини.

Світ — непізнанний і жахливий, справжнє життя не на землі, а на небі.

Єдність, гармонійність світу.

Намагання проникнути в таємниці земного світу, який утрачає цілісність і гармонійність, протиставлення духовного буття земній марноті.

Опора на віру.

Опора на розум.

Спроба примирити розум і віру.

Релігійний характер культури.

Світський характер культури.

Поєднання релігійних і світських мотивів.

Ускладненість готики.

Простота, гармонійність форм.

Різноманітність, синтетизм форм.

Бароко виявилося в різних видах мистецтва: літературі, архітектурі, живописі, музиці, скульптурі. Архітектура бароко відзначається широтою форм, масштабністю будівель, пануванням «хвилястих» ліній, неврівноважених композицій. Архітектурні ансамблі органічно вписуються в навколишнє середовище, стаючи частиною рухливого й мінливого світу. Яскравим прикладом архітектурного бароко є церква Сан Карло алле Куатро Фонтане, збудована за проектом Ф. Борроміні.

Л. Берніні. Бюст Людовіка XIV у Версалі. Франція. 1665 р.

В образотворчому мистецтві бароко виявилося в гіперболізмі образів, контрастності й водночас колористичній єдності цілого. Художники розробляють релігійні та міфологічні сюжети, надаючи їм алегоричного змісту. З полотен великих майстрів бароко дивляться люди, які живуть складним духовним життям, охоплені пристрастями й суперечностями. Значний внесок у культуру зробили такі видатні художники бароко, як Дієго Веласкес (Іспанія), Мікеланджело Караваджо (Італія), Пітер Пауль Рубенс (Фландрія), Харменс ван Рейн Рембрандт (Нідерланди) та ін.

У скульптурі бароко привертає увагу живописність композицій, їхній динамізм, плинність ліній, що створює враження мінливості й постійного руху образів (Лоренцо Берніні та ін.).

Бароко в музиці представляють Георг Фрідріх Гендель і Йоганн Себастьян Бах, хоча їхня творчість виходить за межі цього напряму. Для музичного бароко характерні сильні образи, прагнення відобразити внутрішній світ людини, драматизм її почуттів, спеціальні засоби виразності, що створюють велич, пишність, декоративність та емоційність музичних картин.

В Україні є багато зразків бароко в архітектурі, наприклад Покровська церква, церква Святого Андрія Первозваного (1747-1753), церкви Києво-Печерської лаври, Софійського собору в Києві та ін. Окрім архітектури, бароко розвинулося в українській літературі, іконографії, живописі та ін. Українське літературне бароко мало свою специфіку. Цей напрям ґрунтувався на власних національних джерелах: давньоруських і фольклорних, що проявлялися на різних рівнях напряму — «високому», «середньому» та «низовому». У культурі українського бароко відображені загадкові й дивакуваті характери. Представники бароко поетизували духовний світ козака, утверджували образ діяльного героя, який віддано служить вітчизні. У мистецтві українського бароко релігійні мотиви домінували над світськими. Літературне бароко простежується в різних жанрах, зокрема в поезії Лазаря Барановича, Івана Величковського, Григорія Сковороди, Самійла Величка та ін.

Невідомий художник. Митрополит Петро Могила. XVII ст.

 • 1. Як зображується світ у бароковому мистецтві? Чи вплинули наукові відкриття на зміну уявлень про світ у XVII ст.? Доведіть свою думку.
 • 2. Визначте синтез середньовічних і ренесансних традицій у мистецтві бароко.
 • 3. Назвіть представників бароко в різних видах мистецтва.

УЗАГАЛЬНЮЄМО

Провідні ознаки бароко як художнього напряму в Західній Європі:

 • світ зображується безмежним, суперечливим і таємничим;
 • людина постає як осереддя боротьби добра і зла, Бога та диявола, високого й ницого;
 • динамічні форми, що покликані відтворити рухливість світу та внутрішнього стану людини;
 • поєднання традицій епох Середньовіччя та Ренесансу;
 • велика роль алегорій, контрастів, символів, метафор та інших засобів виразності.


Для мене поезія бароко – це…(5-6 речень)

открытие америки Аверченко персонажи главные и второстепенные и характеристика 3 слова пожалуйста​

«0ткрытие америки» Аверченко. Персонажи главные и второстепенные, и характеристика 3 слова. Пожалуйста нужно.Прошу, уже весь интернет облазила нигде н … ет. Кто напишет буду очень благодарна. ​

О чём рассказывается в произведении Тургенева «Бирюк»?

где родился Пушкин в коком городе и стороне​

ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!! Напишите пожалуйста краткое содержание Ф.Кнорре «Родная кровь».

Чем закончился рассказ Остров сокровищ. Срочно пожалуйста!!!! ​

как написать краткое содержание для читательского дневника Фазиль Искандер «Детство Чика»? Только не один рассказ, а все вместе ​

отзывы к медному всаднику​

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ» Тест по книге Рафаэля Сабатини «Морской ястреб» 1. С какой целью мастер Годолфин нанёс в … изит сэру Оливеру? 2. Что вы можете сказать об отношении сэра Оливера к своему сводному брату Лайонелу? 3. Какую клятву взяла Розамунда у сэра оливера после его поединка с сэром Джоном? 4. О чем попросила Розамунда сэра Джона после того, как он поправился? 5. «За неделю до Рождества в полдень на обратной дороге домой сэр Оливер заметил, что его конь потерял подкову». К каким последствиям это привело? 6. «Боже мой! – воскликнул сэр оливер, подбегая к брату. Что случилось, Лал? Кто это сделал?» По какому поводу были сказаны эти слова? 7. Каким образом сэр Оливер решил отвести подозрения от брата? 8. Какие улики указывали на то, что предполагаемым убийцей Питера Годолфина мог быть сэр Оливер? 9. Каким образом сэр Оливер суме доказать свою невиновность мастеру Бейне? 10. Почему Лайонел пошёл на сделку с Джаспером Ли? Какое соглашение они составили? Как должны были осуществить этот план? 11. Почему все решили, что сэр Оливер бежал, спасая свою шкуру? 12. О чём сообщил Джаспер Ли сэру Оливеру, когда того привели к нему в каюту? Как доказал истинность своих слов? Какую сделку предложил? Что помешало её осуществлению? Как Джаспер Ли был наказан за вероломство? 13. При каких обстоятельствах Джаспер Ли и сэр Оливер встретились снова? 14. Джаспер Ли и сэр Оливе р были ппреданы суду святой инквизиции в Лиссабоне. К чему это привело? 15. Почему испанский светский суд не приговорил сэра Оливера к виселице? 16. Что вы можете сказать о 6 месяцах, проведённых сэром оливером на галерах? 17. Какое событие вернуло сэру Оливеру свободу? 18. Каким образом произошло возвышение сэра Оливера при дворе Асад ад-Дина? 19. Как Сакр аль-Бар относился к пленным англичанам? 20. С какого момента Сакр аль-Бар утратил интерес к освобождению пленных англичан? О чём было письмо юноши из Хестона по имени Питт, вырученного из плена Сакр аль-Баром? 21. Джасперу Ли грозили виселица или галеры. Какую альтернативу предложил ему Сакр аль-Бар? 22. «Лорд Генри поначалу вообразил, что он присутствует при маскараде, что всё это сюрприз, приготовленный для жениха и невесты арендаторами сэра Джона». О чем речь? 23. Если бы Сакр аль-Бар вернулся и привёз всего двух пленников, его бы обвинили, что он рисковал 200 жизнями мусульман. Каким образом он выпутался из этой затруднительной ситуации? 24. Почему Фензиле ненавидела Сакр аль-Бара? Почему Фензиле, долго добивавшаяся, чтобы её сына Марзака взяли в море и добившаяся своего, была недовольна? 25. Почему Асад сказал Фензиле, что она не только туга на ухо, но и зрение изменяет ей? 26. Как Фензиле решила избавиться от соперницы? 27. За какую цену был продан Лайонел на невольничьем рынке? 28. Что произошло при покупке испанской девушки? 29. Почему Сакр аль-Бар вынужден был торговаться за Розамунду на невольничьем рынке? Сколько хотел заплатить за Розамунду Асад? Фензиле? А сколько заплатил за неё Сакр аль-Бар? 30. Каким образом Сакр аль-Бар вынудил Лайонела сказать правду о смерти Питера Годолфина? 31. Скакой целью Фензиле посетила дом Сакр аль-Бар? 32. Что посоветовала сделать Фензиле Сакр аль-Бару, чтобы оградить Розамунду от посягательств Асада? 33. Ка это осуществил Сакр аль-Бар? 34. Что повышает быстроходность галеры? 35. Расскажите о состязании на арбалетах Сакр аль-Бар и Марзака. 36. Почему мятеж на корабле не поднял Сакр аль-Бар, а Асад не приказал его арестовать? 37. «Серебряная цапля». О чём речь? 38. Каким образом Сакр аль-Бар решил состязаться с кораблём сэра Джона? 39. Расскажите о втором состязании на арбалетах с Марзаком. 40. Как Сакр аль-Бар остановил галеру и позволил вражескому кораблю приблизиться? 41. Выручая Розамунду, Сакр аль-Бар предавал своих морских ястребов. Как он сумел спасти и девушку, и своих товарищей? 42. Кто оказался в трюме вместе с Сакр аль-Баром? Почему он оказался здесь? 43. Каким образом Джаспер Ли должен был избежать страшного наказания? 44. Почему над Сакр аль-Баром всё-таки был совершён справедливый суд? 45. «— Выбирайте, сэр, — продолжал сэр Джон, — где вы предпочитаете быть повешенным — на море или на суше? — Единственное, против чего я мог бы возразить, так это быть повешенным…» Закончите фразу. 46. Почему сэр Джон не имел полномочий судить Сакр аль-Бара за пиратство? 47. Какой ложью пыталась снять обвинение в похищении Розамунда? 48. Кто и как неожиданно подтвердил невиновность Сакр аль-Бара? 49. Расскажите о кончине Лайонела. 50. Чем завершился роман?

Юрий Никитин Пересказ Мега Мир​

Ренессанс и барокко — отличие двух стилей

Ренессанс — воспеваемый и восхищающий своей красотой стиль архитектуры, дизайна интерьеров, изобразительного и декоративного искусства, процветающий до сменившей его эпохи Барокко.


Античное искусство, воплощенное в строгую, утонченную, закономерную и четко очерченную, симметричную форму, коим был Ренессанс (Возрождение), являлось наивысшим достижением человечества, без чего не состоялась бы современная цивилизация.

Ренессанс отображал в точности величие и глубинный смысл подлинного, чему нужно поклоняться и заложило основы гуманизма — уважения и свободы личности, раннее барокко же создало живописную иллюзию того, чем может быть искусство, воплощая движение в эмоциональные сложные композиции.


Время царствования ренессанса определяют с 1300 года до конца 16 века, а по мнению искусствоведа Генриха Вёльфлина — до 1630 года. Превращение ренессанса в живописное и легкое барокко началось непосредственно в Риме, после перешло на север Италии, и не поколебав венецианский ренессанс, переместилось дальше в другие страны средневековой Европы.

 Galleria Specchi

Villa Farmesina
Высокий Ренессанс отменили в новом своеобразном (Capriccioso-итал.) стиле работы Браманте, который изначально был мастером ренессанса, но начал возводить здание Ватикана с характерными чертами барочного стиля, а Микеланджело это продолжил, что можно наблюдать в его созданных работах — Собор Святого Петра, Капитолий, церковь Санта Мария дельи Анжели в Риме, а также Сан Лоренцо, капелла Медичи во Флоренции. Рафаэль и Бернини принадлежат золотому веку ренессанса, но в их произведениях проявляется новое чувство формы барокко.

Castello di San Giorgio, Mantua
Различия ренессанса от барокко в дизайне
1. Прежде всего различия в эскизах. Любой интерьер изначально определяется эскизом дизайна, и если в эскизах ренессанса четко очерчивали формы карандашом или пером, эскизы же в барокко начали рисовали углем, небрежно, со штрихами и растушевкой. Контраст превратился в пластическое пространство, в то же время живописность барокко за счет «живого впечатления» сформировало множество оттенков, выпуклостей углубленных предметов, а также игру света с тенями.


2. Ренессанс монументальный и грациозный. Именно Вазари дал название целой эпохе — Возрождение, описывая «maniera grande», что значит благородная манера, величественная. Барокко упрощает это величие, при этом укрупняет, увеличивает пропорции форм, пытаясь это преувеличение преподнести как большее достижение и богатство. Лестницы начинают проектироваться повыше, колоны — потолще, а лепнина — массивнее и безвкуснее. Такая гигантомания — признак начала потери чувства меры и тонкости восприятия, что и определило крах барокко в дальнейшем.


3. Закономерный и строгий ренессанс упорядочивает каждую вещь в интерьере, объясняя ее присутствие, сохраняет единство и соотношения всех деталей. Барокко же нарочито создает «живописный беспорядок», предметы можно добавлять неограниченно в произвольной порядке, при этом главным условием является — подчеркнуть роскошь.


4. Подлинно римскую черту — прямоугольность и остроту линий сменяет плавность и круглость пышных барочных форм. Появляются также узоры в виде круглых спиралей, круглые ленты, круглые раковины и цветы, обилие золота.


5. Особую важность в период Возрождения играло образование, ученость и красноречие, именно в это время наличие библиотеки становится неотъемлемой частью интерьера. Также и галереи античного искусства — скульптурам и картинам отводилось главные роли в интерьере, что подчеркивало важность и величие достояния искусств.

В искусстве барокко начинает прослеживаться гротеск и сарказм, мрачность композиций, на полотнах размытые и вытянутые формы, карикатуры, сводящие на нет искренность душевных порывов. В скульптурах и фресковых ансамблях барокко допускается изображать пытки инквизиции, бандитов, раненных солдат, разрушение, к примеру пейзаж Дж. Паннини «Развалины со сценой проповеди апостола Павла». Скульптура стиля барокко живая, в движении и полна эмоций, пример — «Орфей» Антонио Канова (1757- 1822).

Подытожив, можно сказать, что Ренессанс излучает спокойное и равномерное чувство благополучия и власти, свободу от переживаний и грациозную легкость.

Раннее Барокко же передает буйство эмоций, драматизм красок, пленяет своей сиюминутной страстью и, разделяя чувства с размышлениями, после оставляет наедине самим с собой. Спустя два века можно увидеть как Барокко утеряет свою манерность и полноту излишеств и сформируется как чувственный стиль позднего Барокко, впитавший в себя черты величия великого Ренессанса и динамичности раннего Барокко.

Автор статьи – главный редактор интернет-издания о дизайне «4ROOM.UA» Алёна Булат

Стенд «Бароко та класицизм» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 1600х1200мм, ДВП Pfleiderer Польша

Стенд виготовлено з пластику ПВХ із нанесенням зображення методом аплікації самоклеючою плівкою.

Стенди для школи допомагають привернути увагу до важливих матеріалів та забезпечують максимальну доступність їх роз’яснення. Стенди для школи допомагають правильно організувати навчальний процес для підростаючого покоління.

Рекомендовано до використання в школах та інших навчальних закладах. Виготовлення тільки з використанням нетоксичних сертифікованих в Україні матеріалів. Зображення має високу якість.

За бажанням замовника можуть бути змінені колір, розміри, назва стенду, текстова інформація. Можливо також доповнити стенд назвою чи символікою навчального закладу.

Можливо замовити як комплект стендів, так і кожен стенд окремо. Ціна вказана за даний розмір стенду. За окремим замовленням можлива захисна ламінація зображення. Також можливо замовлення в вигляді плакатів на папері, на банері.

Стенди виготовлені українською мовою. Можливо виготовлення російською мовою.

Діапазон температури використання стенда: від -20С до + 50С. Термін експлуатації стенда при умові використання в приміщенні необмежений.

Можливі варіанти оплати: безготівковий чи готівковий розрахунок, оплата на банківську карту чи з використанням POS-терміналу. При потребі можлива відправка післяплатою — спочатку замовник отримую та перевіряє товар, а потім сплачує за нього. Процюємо з бюджетними організаціями на договірних умовах з відтермінуванням платежу.  

Відправка в любий населений пункт країни вантажоперевізниками: Нова пошта, Інтайм, Делівері.
Вартість пакування входить до вартості виготовлення стендів.

Перелік тематических стендів:

 1. Стенд «Антична література» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 2. Стенд «Доба середньовіччя» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 3. Стенд «Епоха відродження» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 4. Стенд «Бароко та класицизм» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 5. Стенд «Доба просвітництва» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 6. Стенд «Романтизм та реалізм» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 7. Стенд «Модернізм» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 8. Стенд «Постмодернізм» в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 9. Комплект стендів в кабінет СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

 Крім представлених шаблонів існує можливість замовити розробку власного дизайну стенду. 

Компанія Канівархдизайн ПП допоможе підібрати цікаву інформацію та якісні зображення. Тому якщо бажаєте купити стенд – звертайтеся до нас просто зателефонувавши або заповнивши форму на сайті. 

1.2 Бароко як доба, художній напрям і стиль. Бароко у західноєвропейському та українському мистецтві

Похожие главы из других работ:

«Історія русів» — яскравий твір барокової літератури

Розділ I. Літературне бароко в Україні

1.1 Специфіка бароко В історії української літератури чимале місце займає цілий комплекс творів, автори яких стояли на естетичних позиціях, відмінних від реалістичних, — мається на увазі літературна спадщина XVII-XVIII ст…

Бароко у західноєвропейському та українському мистецтві

1. Бароко: краса “перлини неправильної форми”

Бароко у західноєвропейському та українському мистецтві

2.2 Бароко в українському мистецтві

Золотим віком українського мистецтва треба вважати XVII — XVIII ст. — часи, коли українське козацтво в боротьбі зі своїми сусідами виборює фактичну незалежність України — вдруге після княжої доби…

Еволюція образу «Антігони» у літературі ХХ століття

Розділ I. Модернізм як напрям у літературі

Жанрові особливості низового бароко

1 ЛІТЕРАТУРНЕ БАРОКО НА УКРАЇНІ

В історії української літератури чимале місце займає цілий комплекс творів, автори яких стояли на естетичних позиціях, відмінних від реалістичних,— мається на увазі літературна спадщина XVII—XVIII ст…

Інтертекстуальність роману П. Зюскінда «Парфюмер»

1.2 Постмодернізм як літературний напрям

У пошуках нового постмодернізм як літературний напрям звертається до мистецтва минулого та футурологічних пошуків сьогодення. Постмодерністська творчість передбачає естетичний плюралізм на всіх рівнях (сюжетному, композиційному, образному…

Література епохи бароко

Розділ 1. Поняття літературного бароко

Саме поняття літературного бароко увійшло в науку лише недавно, по першій світовій війні. Поняття «бароко» перекладали раніше лише до сфери пластичних мистецтв (архітектури, скульптури, малярства). Лише пізніше помітили…

Ніколя Буало як теоретик французького класицизму

1. Класицизм як мистецький напрям

Особливості та значення поеми Вергілія «Енеїда» в літературному процесі

2.6 Художній стиль «Енеїди»

Художній стиль «Енеїди», що випливає з цього різноманіття жанрів, теж надзвичайно далекий від простоти класики і сповнений численних і суперечливих елементів, що вправляють на читача незгладиме враження…

Поетика новел М. Коцюбинського

Розділ І. Імпресіонізм як літературний напрям.

Пушкінські мотиви і образи в ліриці М.С. Гумільова

1.1 «СРІБНА ДОБА»РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

«Срібна доба» російської поезії — це назва стала стійким для позначення російської поезії кінця XIX — початку XX століття. Воно дано було по аналогії із золотим століттям — так називали початок XIX століття, пушкінський час…

Роль фантастики у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» і повісті Миколи Гоголя «Портрет»

1. Фантастика як художній засіб відображення дійсності та художній прийом

Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

Розділ І.Романтизм як стильовий напрям

Символізм у поезії Тичини

1.1 СИМВОЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРАХ

Символізм (від грец. уэмвплпн — знак, прикмета, ознака) — літературний напрям кінця XІX — початку XX століття, основною рисою якого є те, шо конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ…

Творчість Генрі Філдінга на прикладі роману «Історія Тома Джонса, знайди»

1.1 Доба Просвітництва як особлива історико-літературна доба.

XVIII століття — блискуча епоха в історії людської культури. Цей період європейської історії, що хронологічно умовно охоплював період між двома революціями — в Англії (1688—1689) та Великою французькою революцією. 1689—1795 рр. — епоха Просвітництва…

В данный момент информация недоступна

Цена и варианты доставки могут отличаться для разных адресов доставки.

Почтовый индекс США

Доставка в Россию, США Изменить

Другая страна / регион

Пожалуйста SelectAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Демократическая Республика Конго) Конго (Республика Конго) Кук IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench ПолинезияФранцузские Южные и Антарктические землиГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаити Остров Херд и острова МакдональдГондурасГонга Конг С.ARHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIslas Мальвинские (Фолклендские) острова ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacau SARMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomonIslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwan, ChinaTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVatican Город StateVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве.

Подтверждать

Алхимия и риторика в Испании в стиле барокко

Перечитывая хартию Кабриады 7 7

Сноски

1 Я хотел бы поблагодарить Мар Рей Буэно, Мигеля Лопеса Переса, Лоуренса М. Принсипи, Брюса Морана,

Мария Терра Лус anckowiak и José María López Piñero за их комментарии

и предложения на различных этапах этого проекта.

2 Сам Кабриада старается идентифицировать свою хартию вольностей как риторическую или литературную («буквальный» — это термин, который он предпочитает

), а не как медицинский; он называет дебаты, в которых он участвует, «Contiendas

literales», проводимые в печатном издании «Conferencias Literales» (226–7, 233)

3 Cabriada обычно использует термины «Chymia» и «Chymica», чтобы говорить о том, что мы сегодня часто звоните

алхимии. Ньюман и Принсипи отмечают, что «термины« алхимия »и« химия »были синонимами

, по крайней мере, до последних двух десятилетий семнадцатого века» («Алхимия против»

63).Они предпочитают термин «химия» при обсуждении «общего развития дисциплины»

(64). Кабриада мало интересуется трансмутацией металлов (хризопея), которая, по его мнению, является продуктом медицинской алхимии или ятрохимии. Он говорит, что существует две формы алхимии

. Первый — это медицинский «para cur ar las más Enfermedades, y es como Theorica». Другой —

“otra es la Cr ysopeya, y Transmutación de los Met ales, a que llegan pocos, pero ésta no se puede

alcanzar sin saber la otra (I.е. медицинские) »(33).

4 Cardona’s — третий из трех апробационов. Второй, который я не буду обсуждать, принадлежит Хосе

Лукас Касалете. Это довольно непримечательное состояние. О Кардоне см. Рей Буэно и Алегри Перес (271–77).

5 Как отмечает Хорхе Канисарес-Эсгерра, «мотив плавания через колонны Геркулеса к

, знаменующий победу модернов над древними» был центральным изображением на фронтисе —

произведения Бэкона Insta urati o Magna и концептуально «испанский экспорт шестнадцатого века» (87).

6 Перевод Роберта Фицджеральда гласит: «Проходящие дни и изменение времени / Часто исправляли

вещей. Удача возвращается / Поставить на твердую почву тех, кого она высмеивала »(346). Здесь есть тонкая ирония

. Слова произнесены горячим Турном, который будет убит мстящими руками Энея. Со временем дела у Турнуса не улучшаются.

7 Например, как отмечает отец ансиско Санчес де Вильянуэва, осуждая «los que piensan

que sino son los ingenios antiguos, no hay otros superiores»: «básteles lo que dice Plinio Segundo:

[ quasi] lassa et ef foeta natura », отрывок из писем Плиния Югера, который можно перевести как

:« Я не из тех, кто отвергает достижения моей эпохи.

8 Те же самые ссылки можно найти практически в любой публикации того периода, но обращение Кабриады к античным авторитетам иногда немного раздражает. Когда он, например, говорит следующее:

трудно поверить, что Кабриада воображает себя стоящим на плечах гигантов: «Yo con-

sidero a los Escritores Modernos como a un Muchacho, puesto sobre los hombros de un Gigante,

que aunque de poca edad, vería todo lo que el Gigante, y algo mas »(152).

9 Как объясняет Лопес Пиньеро, «Кабриада» «va ser влияние sobretot per l’holandes Franz de le Boë» (Joan 58).

10 Кабриада не оставляет места для сомнений в этом, продолжая описывать, как он имитировал «Labor

artificiosa de las Abejas» — возможно, наиболее устаревший афора для письма, — и прямо заявляя

, что его научная модель является образцом Гуманист шестнадцатого века Юстус Липсиус (226, 227).

11 Ссылки на незнание или отсутствие любопытства в отношении лекарственных растений были очень распространены.Как отмечает

Томас де Мурильо и Веларде в Secretos sagrados (около 1674 г.), аптекари покупают свои товары «de

herbolarios rústicos, y sin hacer mas reparo las entran en las composiciones» («Ал лектор»).

12 Может возникнуть соблазн сказать, что описание Кабриады последовательности мертвых собак кажется

a perro muer to (ранний современный термин для обозначения «уловки»). Но, как объясняет Питер Дир, можно рассматривать

стороннего наблюдателя как часть эксперимента «отчет об [] историческом событии», используемый для построения «аргумента

, предназначенного для установления или продвижения утверждения о знании» (138) .

13 В своем понимании кислотно-щелочной теории Кабриада открыто следует Уиллису и в меньшей степени

Сильвиусу. По кислотно-щелочной теории см. Работы Ньюмана и Принсипи (Alch emy Tried 84–89)

Бойкерс и Дебус , хотя оценка Кабриады (167-8) Дебус несколько чересчур легковерна.

14 В этом смысле я согласен с характеристикой тона Хартии, которую дал Лопес Пиньеро. Он

совершенно верно, что «De forma reiterada y abiert a, Cabriada refuta la autoridad de los anti-

guos y defiende la experience como único criterio ‘en las cosas naturales’» («Хуан де Кабриада:

Reconsideraci.» 32).Однако Хартия никогда не разъясняет, как Кабриада претворяет в жизнь это убеждение

. Аббри отмечает, что «восхваление экспериментальной деятельности в целом и самого эксперимента».

Талантливая пара помогает сохранить жизнь водевилям

Найдите минутку и представьте себя в театре Palace в Нью-Йорке в начале 20 века. Здесь искусство водевиля достигло апогея.

Благодаря парочке современных водевилей, видения такого времени во Дворце, возможно, не так уж и сложно представить.

«Юбилейное шоу Дика и Митци», презентация семейной серии Центра искусств острова Уидби, представляет собой великолепный музыкальный роман, который следует за отношениями шоу-бизнеса и любовью пары через этапы с использованием всех лучших техник водевиля в период его расцвета. Он играет одну ночь только в 19:30. Пятница, 9 октября

В этом счастливом дань уважения водевилю шоу наполнено песнями, танцами, номерами новинок, фарсом и замысловатыми чечетками. Дик и Митци заставляют публику поверить, как старый черно-белый мюзикл, что любовь все еще существует для тех, кто хочет ее увидеть.

Это восходит к более простым временам, когда хорошая история любви и музыка, смешанные с несколькими комическими и причудливыми фрагментами и отполированные часами репетиций, были развлечением дня. Исполнители Дика и Митци Уэйн Доба и Андреа Конвей-Доба идеально подошли бы для лучших исполнителей дня.

«The Palace» сделал карьеры бесчисленных исполнителей, таких как жонглер W.C. Филдс, верблюд Уилл Роджерс и Софи Такер, чья комическая музыкальная легенда пережила этот вид искусства.

Перенесемся в современный Сиэтл, где около 10 лет назад продюсер решил привнести такое же разнообразие развлечений под крышу роскошной 100-летней бельгийской палатки.

«Teatro Zinzanni», трехчасовое кабаре-шоу с ужином из четырех блюд, с самого начала пользовалось успехом. С его составом разносторонне одаренных акробатических исполнителей со всего мира, многие из которых выступали с артистическим цирковым шоу-блокбастером Cirque du Soleil, и комических гениев, выступающих в роли распорядителей манежа, живым оркестром, оперными и рок-н-ролльными дивами. Посетители серенады и один из лучших поваров Сиэтла, публика съела это, и еще одна палатка была открыта в Сан-Франциско после успеха Сиэтла.

Входят Дик, артист, и Митци, его ученица.

Со временем Доба и Конвей-Доба стали быстроногой и веселой танцевальной и комедийной командой (которые встретились на шоу, а затем поженились) были частью некоторых из первых актеров театра Зинзанни в Сиэтле и Сан-Франциско, которые сделали это шоу успех сегодня.

В «Юбилейном шоу Дика и Митци» история начинается, когда пара празднует свою первую годовщину свадьбы, воссоздавая несколько событий первого года их брака.Прежде чем вы это узнаете, Дик и Митци борются с семилетним зудом. Публика проходит через годы супружеской жизни и все сопутствующие ей сложные обстоятельства, ведомые этими двумя милыми, глупыми и несколько близорукими любовниками.

Таланту этой пары нет предела.

Актриса, танцовщица и акробат Конвей-Доба восемь лет проработала с Cirque du Soleil, гастролировав с Saltimbanco по Азии, Европе и Северной Америке и создав одного из самых запоминающихся персонажей этого шоу — соблазнительного и сексуального барокко.До своей цирковой карьеры Конвей-Доба была лучшей гимнасткой в ​​национальной сборной Канады.

Танцовщица чечетка Доба была провозглашена Дональдом О’Коннором как «возврат к старым временам водевиля». Доба профессионально выступал как актер, танцор и комик на протяжении почти трех десятилетий и делил сцену с рядом танцевальных легенд, включая братьев Николас и Хони Коулз. Когда Доба создал очаровательного официанта Дика Нимби, танцующего чечетку, специально для Teatro ZinZanni, это был гениальный комический ход.Вскоре после этого рядом с ним появится милая Митци, а остальное уже история.

«Юбилейное шоу Дика и Митци» — это празднование настоящей пятой годовщины свадьбы пары, и Конвей-Доба сказал, что, хотя полет в одиночку на двухчасовое шоу для них — новая территория, это стоило всей упорной работы.

«Что приятно, так это то, что мы несем ответственность за все шоу, — сказал Конвей-Доба.

«Мы отвечаем за костюмы, реквизит, сценарий; все.Мне нравится придумывать идею для номера и на самом деле строить ее собственными руками, чтобы, когда состоится шоу, мы получили удовлетворение от того, что выполнили весь процесс. Это полезно «.

Утомительно просто думать о создании шоу с нуля для двух исполнителей, которое включает в себя два 45-минутных акта, в основном состоящих из физической комедии и танцев. По ее словам, шоу — это примерно 30 минут диалога, а все остальное — музыкальные и комедийные номера.

«Мы играли все эти разные биты в Европе и в Teatro Zinzanni.Мы увидели, что можем собрать все эти кусочки и собрать их вместе, чтобы создать собственное шоу », — сказала она.

В свободное от работы время пара репетирует почти каждый день в своей домашней танцевальной студии за пределами Монреаля. Они всегда ищут реквизит в барахолках и подбирают предметы, которые, по их мнению, никогда не попадут в шоу, например, две человеческие ноги и куклу для крикета.

«Каждый раз, когда мы путешествуем, нам не терпится увидеть, как таможенники откроют нашу коробку с реквизитом», — сказала она.

Хотя делать 90-минутное шоу само по себе довольно ново для них, Конвей-Доба сказал, что чем больше они это делают, тем лучше получается.

«Каждый раз мы находим еще одну-две шутки. Это укрепляет нашу уверенность, потому что это шоу дает нам свободу роста; чтобы вставить новые элементы, когда захотим ».

Вместе эти исполнители воплощают историю любви, которой, несомненно, гордились бы продюсеры Palace. Они поддерживают водевиль благодаря сочетанию таланта и собственной любви друг к другу.

Идея, что они могут выступать перед смешанной аудиторией как старших, так и молодых людей, также является настоящим благом. Конвей-Доба сказала, что она надеется, что они смогут вызвать немного ностальгии по пожилым людям, знакомя молодых людей с умирающим видом искусства — водевилем.

«Это просто удовольствие», — сказала она.

Как и некоторые из классических артистов водевиля прошлого, Дик и Митци — дуэт песни и чечетки на века.

Билеты стоят 15 долларов для взрослых, 12 долларов для пожилых людей, военных и молодежи 25 лет и младше.

Звоните 221-8268 или 800-638-7631, чтобы купить билеты, нажмите здесь. В настоящее время WICA предлагает пакет билетов на семейную серию за 28 долларов.

Людям, которые закажут билеты до 9 октября, будут гарантированы одни и те же места на весь сезон Family Series.

Иоганн Себастьян Бах 1685 1750 Композитор эпохи барокко

Иоганн Себастьян Бах (1685– 1750) Композитор эпохи барокко

Иоганн Себастьян Бах происходил из большой семьи музыкантов.Более семидесяти его дядей, двоюродных братьев, братьев и других родственников зарабатывали на жизнь музыкой. Раз в год все родственники собирались вместе и устраивали большой семейный праздник. Все они были музыкантами, поэтому было много песен и музыкальных развлечений. Й. С. Бах (обычно именовавшийся Себатианом) родился 31 марта 1685 года в семье Иоганна Амброзиуса Баха и Марии Элизабет Ламмерхирт. Его отец был городским музыкантом и учил Себастьяна музыке. К сожалению, мать Себатиана умерла, когда ему было девять лет, а его отец умер в следующем году.Иоганн Амвросий Бах отец И. С. Баха

Себастьян переехал жить со своим старшим братом Кристофом в соседний город Ордруф. Кристоф был известен как отличный церковный органист. Он не только научил Себастьяна играть на клавесине и органе, но и настроить и исправить сломанные органы. Себастьян проверял и ремонтировал органы в разных городах Германии. Орган эпохи барокко

Себастьяну было пятнадцать лет, когда он покинул дом своего брата в поисках работы.Он часто ездил из города в город в поисках работы музыкантом. Некоторые работы были лучше, чем другие. Когда ему было семнадцать, он получил отличную работу скрипача при королевском дворе в Целле, Германия. Однако в рамках работы ему каждое утро приходится убирать на кухне. Скрипач эпохи барокко

Вскоре И. С. Бах стал широко известен своим замечательным талантом органиста и композитора церковной музыки. Одно из самых известных его сочинений для органа называется «Маленькая органная фуга соль минор».Эта пьеса наполнена большими мощными звуками. Он обладал энергией и силой, которая, как известно, заставляла дрожать стропила и окна церквей. Себастьян также писал пьесы для церковных служб, называемые кантатой. В кантате обычно есть солист и хор в сопровождении оркестра. Бах играет на органе

И. С. Бах играл и сочинял свою музыку в период, известный как период барокко. В 1600-х и 1700-х годах все в Европе казалось причудливым и декоративным.Искусство и архитектура были созданы, чтобы показать дворцы и дома королей, королев, герцогов и богатых бизнесменов. Архитектура барокко

Музыка барокко также имела своего рода грандиозное декоративное ощущение. Он часто был наполнен звуками голосов, скрипок, труб и флейт, каждый из которых играл разные мелодии одновременно. И. С. Бах был экспертом в создании естественных и приятных звуков сложных произведений в стиле барокко. Образец искусства барокко

Себастьян женился на Марии Барбаре Бах, дальней родственнице.Мария была счастлива путешествовать с мужем и воспитывать четверых детей. К сожалению, она умерла после тринадцати лет брака. Через год он женился на Анне Магдалене. Вместе у них было тринадцать детей. Иоганн Себастьян Бах и семья

Себастьян был любящим отцом и следил за тем, чтобы его дети получали хорошие оценки, учились играть на музыкальных инструментах и ​​помогали по дому. Четверо сыновей Баха стали известными композиторами и музыкантами. Вильгельм Фридеманн Бах Иоганн Кристиан Бах Карл Филипп Эммануэль Бах Иоганн Кристоф Фридрих Бах

Позже Себастьян знал, что в музыкальном плане все меняется, но он решил придерживаться своего любимого стиля барокко.Когда он умер в 1750 году, он сочинил одни из самых красивых в мире произведений музыки. Мемориал И. С. Баха Иоганн Себастьян Бах

Перейти к основному содержанию Поиск